Minister Schultz: nieuwe aanpak bescherming tegen het water

 

26 april 2013 – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Nieuwe technische inzichten  maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden. Dat stelt de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Schultz wil een nieuwe benadering voor dijknormen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar waarbij ook de gevolgen worden meegewogen. Daarmee wordt het mogelijk iedere Nederlander achter de dijk dezelfde basisveiligheid te garanderen: de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming wordt voor iedereen 1 op 100.000. Daar bovenop wil de minister extra en gericht investeren in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht. Naast de nieuwe dijkenaanpak kiest de minister voor zogenoemde meerlaagsveiligheid: naast preventie door de bouw van dijken en dammen (1) kunnen we Nederland veiliger maken door de ruimtelijke inrichting van ons land slimmer te benutten (2) en de rampenbeheersing beter op orde te hebben (3). Bij ruimtelijke inrichting gaat het erom wijken en steden zo in te richten dat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven en woningen zo te bouwen dat water tot een bepaalde hoogte geen schade kan aanrichten. Een betere rampenbeheersing betekent enerzijds dat de overheid haar rampenplannen op orde heeft en hierover goed communiceert.

Bron: ministerie van I&M>