Nieuw: Wegdeklabelling

30 mei 2016 – Provincie Gelderland, Strukton Civiel, Apollo Vredestein en de Universiteit Twente hebben een concept bedacht om de kwaliteit en duurzaamheid van een wegdek te categoriseren: wegdeklabelling. Het wegdeklabel is te vergelijken met de al bestaande labels voor witgoed en banden. Het label geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen bij het aanleggen van wegen.
Nederland heeft een groot en gestructureerd wegennet. Onze wegen brengen ruim 17 miljoen mensen van A naar B. Het efficiënt en duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van wegen is daarbij van essentieel belang voor Nederland.

Labelling van wegdekken is een categorisering (van A tot G) van huidige en toekomstige eisen voor wegdekken. Wegen moeten veilig, bereikbaar, duurzaam en economisch zijn. Tijdens het aanleggen en gebruik van wegen dient met de leefbaarheid van omwonenden en met het milieu zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Provincie Gelderland, Strukton Civiel, Apollo Vredestein en de Universiteit Twente hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen band en wegdek. Voor de veiligheid van een weg is het aspect stroefheid essentieel, voor de leefbaarheid het band-wegdekgeluid en voor zowel duurzaamheid als economie het milieu (beperking van de CO₂-uitstoot) en de rolweerstand. Door de ontwikkeling van wegdeklabelling ontstaat een eenduidige communicatie, standaarden en meetmethoden tussen alle betrokken partijen omtrent het aanleggen van wegen.                  

De wegdeklabelling moet uiteindelijk leiden tot een betere afstemming tussen wegdek en band. Het doel: minder ongevallen, brandstofbesparing, CO₂-reductie en volgens de initiatiefnemers wellicht 1000 kton per jaar. 

Meer op de website van Strukton>