Nieuw Urban Insight whitepaper: van grijs naar groen

Illustratie :Sweco

28 september 2023 – De EU heeft een van de dichtste transportinfrastructuur ter wereld. Helaas begint deze infrastructuur zijn tol te eisen. Dat komt door veroudering en een steeds drukker wordend verkeer. Bovendien hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering met grote natuurrampen tot gevolg. Tot voor kort waren oplossingen voor het verminderen van het risico op grote natuurrampen vooral gericht op ‘grijze infrastructuur’, zoals dijken of keermuren. Maar grijze infrastructuur is allesbehalve veerkrachtig, duurzaam of kosteneffectief.

Planners stappen steeds vaker over op het gebruik van natuurlijke elementen en processen. Ook wel NBS genoemd: nature-based solutions. In onze nieuwste Urban Insight whitepaper ‘Van grijs naar groen’ gaan we dieper in op de voordelen van NBS. We delen inspirerende en innovatieve projecten en bespreken de verschillende aspecten van NBS voor onze infrastructuur. We geven vijf belangrijke lessen en aanbevelingen voor een succesvolle implementatie ervan.

De whitepaper kan worden gedownload op de website van Sweco>