Nieuw stuk A15 verbindt Rotterdam met DuitslandA15

 

8 maart 2017-  Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 met 12 km doortrekken richting de A12. Hierdoor komt een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland tot stand. De doortrekking moet ook de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen verbeteren.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 8 maart bekend gemaakt dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend. Zij maakte daar ook bekend dat het toekomstige knooppunt van de A12/A15 de naam knooppunt De Liemers gaat krijgen. De Liemers is de naam van de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt.

Het tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en waterschappen. In het tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet. Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek.

Het Rijk en de provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan een ‘robuuste’ oplossing, waarin de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa € 860 miljoen. De provincie Gelderland draagt hieraan zo’n € 400 miljoen bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Rijkswaterstaat>