Nieuw: Proceswijzer ‘Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’

Duurzame gebiedsontwikkeling wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen de uitvoering. Eén van de facetten van duurzame gebiedsontwikkeling is parkeren. Waar laten we al die auto’s op zo’n intensief gebruikt grondgebied? Om parkeren goed te integreren in de gebiedsontwikkeling is nu de Proceswijzer ‘Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’ uitgebracht.
De Proceswijzer biedt praktische feiten, cases en checklists die kunnen helpen bij het ontwikkelen van parkeergelegenheid als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling. Deze is opgenomen in twee verschillende CROW Kennismodules.
De module is volgens CROW bedoeld voor professionals die midden in de duurzame gebiedsontwikkeling zitten met de risico’s voor het parkeren. Hiervoor bevat de Proceswijzer ‘Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’ de belangrijkste mechanismen die daar aan het werk zijn en de lessen die daaruit zijn te trekken. Denk aan de wijze waarop de exploitatie doorwerkt, de rol die een overheid kan nemen of de mate waarin bij de ontwikkeling al rekening moet worden gehouden met het beheer (wat gebeurt er met de garages die zijn opgeleverd?).

Meer bij CROW>