Nieuw Mangrove Living Lab vanuit samenwerking met TU Delft

20 maart 2024 – In Vietnam is het nieuw opgerichte Mangrove Living Lab in gebruik genomen. Hier worden ideeën getest voor herstel van mangrovebossen om de Mekongdelta te beschermen tegen water. Vandaag bracht minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan het lab, dat is ontstaan uit jarenlange samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen TU Delft en Thuy Loi University in Hanoi.
Bij zeespiegelstijging, bodemdaling en weersextremen zoals zware stormen spelen mangroves in de Mekongdelta een belangrijke rol. Ze zijn een natuurlijke kustbeschermer. Door ontbossing, milieuvervuiling en bevolkingsgroei raakten de bossen sterk uitgedund en aangetast. En dat heeft kusterosie tot gevolg.
In het nieuwe Mangrove Living Lab kunnen Vietnamese academici nu praktijkgericht onderzoek naar natuurlijke oplossingen voor kustbeheer, het functioneren van bestaande betonnen dijken en alternatieve manieren om de gevolgen van klimaatverandering af te zwakken. De onderzoekers vergaren kennis door veldonderzoek, langetermijn-monitoring en onderzoeksexperimenten. Ook moet het Living Lab de verschillende geleerde lessen en potentiële natuurlijke oplossingen voor kustbeheer in Vietnam gaan presenteren.

Veel meer bij de TU Delft>