Nieuw IPCC-rapport: effecten klimaatverandering ernstiger; maar het tij is nog te keren

We kunnen nú nog invloed hebben zodat we ook in de toekomst veilig en duurzaam kunnen leven in delta’s en kustgebieden. Dat is de hoopvolle boodschap van het nieuwe IPCC-rapport (WG2). De urgente oproep beperkt zich niet tot de noodzaak om de CO2-uitstoot te reduceren, maar richt zich ook op het versneld aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Niet alle effecten van klimaatverandering zijn te voorkomen, en dus is een goede voorbereiding van groot belang.

Tien conclusies betreffende overstromingen, droogte, hitte, natuur en waterbeheer

De tien belangrijkste uitkomsten van het rapport hebben de auteurs samengevat tegen het licht van onze missie: Enabling Delta Life. Welke oplossingen voor overstromingen, droogte, hitte voor mens en natuur worden in dit rapport benadrukt? En wat betekent dat voor het kust- en waterbeheer?

  1. Effecten van klimaatverandering doen zich nu al voor op vele plekken, en nemen toe bij elke verdere opwarming.
  2. Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering is afhankelijk van de verbonden interacties tussen het klimaat, de natuur en de mens.
  3. De kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen voor klimaatverandering verschilt tussen regio’s, maar treft vooral de meest kwetsbaren.
  4. Natuurlijke ecosystemen staan ​​onder toenemende druk, waardoor hun bijdrage aan mitigatie- en aanpassingsinspanningen wordt ondermijnd.
  5. Stedelijke gebieden zijn hotspots: gevolgen van klimaatverandering komen daar samen maar er zijn tegelijkertijd mogelijkheden voor adaptatie en mitigatie.
  6. Zeespiegelstijging zal grote risico’s en aanpassingsproblemen met zich meebrengen voor kustgebieden.
  7. Kettingreacties, samenvallende omstandigheden en grensoverschrijdende effecten hebben grote invloed op de ecologische en humanitaire crises.
  8. De mogelijkheden tot adaptatie zijn ongelijk verdeeld en deze kloof wordt groter
  9. Het dichten van de aanpassingskloof is afhankelijk van tijdige actie en flexibele strategieën voor de lange termijn.
  10. Duurzame ontwikkeling en het vermijden van maladaptatie vereisen geïntegreerde benaderingen van adaptatie, mitigatie en het aanpakken van sociale en ecologische uitdagingen.

Wereldwijd hebben ruim 270 wetenschappers bijgedragen aan dit rapport, waaronder een anatal Nederlandse hoofdauteurs: Marjolijn Haasnoot (Deltares), Robbert Biesbroek (WUR) en Maarten van Aalst (Universiteit Twente).

Veel meer op de website van Deltares>