Nieuw internationaal handboek over toepasbaarheid natuurlijke oplossingen voor watermanagement

Foto: Deltares

Al eeuwenlang zet ons land onder andere kades, dammen en bestaande oevers in, in de strijd tegen het water. Aan het einde van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de natuur hierbij een kan helpen. Kennis hierover is nu gebundeld in een internationaal ontwikkeld handboek, waaraan Deltares experts hebben bijgedragen.
Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers, het Environmental Agency in de UK, Deltares en vele andere organisaties hebben kennis en ervaring rond dit onderwerp opgebouwd. Het handboek International Guidelines on Natural and Nature Based Features (NNBF) for Flood Risk Management bundelt deze kennis. Een inspirerend boekwerk dat op donderdag 16 september 2021 zal worden gelanceerd. De lancering is vanaf 17.00 uur live te volgen via YouTube.

In de NNBF Guidelines worden inspirerende voorbeelden gegeven hoe de kracht van de natuur, in combinatie met de ingenieurstechnieken van nu, kan worden ingezet om overstromingsrisico’s te verminderen. Zo wordt samengewerkt met de natuur en krijgen rivieren meer ruimte om het water vast te houden. En kan, zoals bij het Zandmotor-project ten zuiden van Den Haag, de stroming van de zee worden gebruikt om het duinlandschap van de kust op een natuurlijke manier te versterken.

De NNBF Guidelines zijn ontwikkeld door Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers en de Environment Agency in de UK en zijn volgens de samenstellers een inspiratiebron voor de geïnteresseerde professional die NNBF in de praktijk wil brengen. Deltares heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Guideline, samen met meer dan 180 deskundigen van 77 organisaties wereldwijd.
De Guidelines geven inzicht in en context bij vragen over de toepasbaarheid van NNBF. De Guidelines bestaan uit drie secties: de eerste is gewijd aan algemene onderwerpen, zoals het bepalen van het rendement van een NNBF-gebaseerde aanpak. De andere twee secties gaan over NNBF-toepassingen in kust- en riviergebieden. De NNBF kan ingezet worden om de natuurlijke functie te versterken of is te gebruiken in combinatie met ‘harde ingenieursmaatregelen’ zoals kades, dammen of bestaande oevers.

Meer bij Deltares>