Nieuw hoogtemodel laat zien dat de Mekongdelta slechts 80 cm boven zeeniveau ligt

Bodemdaling en zeespiegelstijging dreigen grote stukken van de Mekongdelta in de komende eeuw te verdrinken. Fysisch-geograaf, Philip Minderhoud ontdekte de afgelopen jaren dat de delta slechts 80 cm boven lokaal zeeniveau ligt. Dit is ongeveer twee meter lager dan internationale onderzoekers voorheen vaak rapporteerden op basis van vrij beschikbare satellietgegevens.
Het maakt gerelateerde problemen als verzilting en overstroming nóg urgenter voor de 18 miljoen bewoners van de delta. De bevindingen van Philip zijn op 28 augustus 2019  gepubliceerd in Nature Communications.
Er was al bekend dat hoogtegegevens uit satellietmetingen niet altijd even nauwkeurig zijn en er een onzekerheid van minimaal enkele meters in kan zitten. In het geval van de Mekongdelta bleek de kwestie van het juiste ijkpunt de echte boosdoener. Bij hoogtemetingen wordt er van een vooraf afgesproken nulpunt uitgegaan. De aarde is namelijk niet mooi bolvormig en het water staat ook niet overal even hoog: door bijvoorbeeld de aanwezigheid van grote landmassa’s wordt er door de zwaartekracht op sommige plekken minder hard of juist harder ‘getrokken’ aan het water. Tot voor kort waren de enige internationale beschikbare hoogtegegevens van de Mekongdelta afkomstig van satellieten. Op basis van deze gegevens werd de gemiddelde hoogte van de delta bepaald op zo’n 2,6 tot 3,3 meter.
De Vietnamezen wisten van het grote verschil tussen Westerse kaarten en hun eigen gegevens, maar gaven hun gedetailleerde hoogtedata niet aan internationale onderzoekers. Deze data werd gezien als militaire vertrouwelijke informatie.

Meer bij Deltares>