kaart

‘Hoogwaterprogramma is begin van nieuw waterhoofdstuk’

13 juni 2013 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft gistermiddag, dinsdag 12 juni, de eerste programmering in ontvangst genomen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rijkswaterstaat en de samenwerkende waterschappen gaan vanaf 1 januari 2014 aan de slag om de dijken en waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen, gemalen) aan te pakken die in de laatste landelijke toetsronde werden afgekeurd. In de periode tot en met 2019 worden de versterkingen gestart voor 180 kilometer dijk, in 32 projecten verspreid over het land.
Minister Schultz noemde het nieuwe programma ‘een mijlpaal in twee opzichten’. Volgens de minister staat Nederland aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk. Niet alleen zijn vanaf nu het Rijk en de waterschappen samen verantwoordelijk en betalen ze beide de helft van de kosten. Ook is een aanpak ontwikkeld om met de beschikbare middelen de meeste veiligheid te bieden: gebieden met de grootste risico’s in aantallen slachtoffers en economische schade worden als eerste aangepakt, aldus minister Schultz.

Kaart

Samen met Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, overhandigde dijkgraaf Jan Geluk de minister op een werkconferentie in Utrecht een kaart van Nederland met daarop de geplande werkzaamheden van de komende jaren. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de ministerraad.

In 2011 vond de derde landelijke toetsing plaats van primaire waterkeringen, de keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Veel keringen moeten worden aangepast aan zwaardere eisen die bijvoorbeeld de klimaatverandering stelt aan de bescherming tegen hoogwater. De dijken en kunstwerken worden opgeknapt zodat ze Nederland de komende decennia goed beschermen.

Bron: Ministerie van I&M>