Nieuw: handboek oeverconstructies

CROW-CUR heeft een nieuw handboek oeverconstructies gepubliceerd. Het handboek geeft inzicht in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van oeverconstructies langs kanalen, rivieren en meren. Met aandacht voor risico-gestuurd beheer en onderhoud.

Naast de aanzienlijke lengte aan oeverconstructies, is er ook een grote diversiteit aan beheerders zoals Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies of gemeenten Bovendien kennen oeverconstructies verschillende functies. Mede hierdoor bestaat er een groot aantal verschijningsvormen van oeverconstructies en komen er nog steeds nieuwe varianten bij. Het beheer en onderhoud van het areaal aan oeverconstructies, is dan ook een aanzienlijke taak.

Om deze taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren behandelt dit CROW-CUR handboek de verschillende typen oeverconstructies zoals die in Nederland voorkomen langs kanalen, rivieren en meren (de kusten en binnenstedelijke kademuren blijven in dit handboek buiten beschouwing). Aan de orde komen de functies van de verschillende oeverconstructies inclusief het ontwerp, beheer en onderhoud. Daarbij is de Eurocode filosofie van het semi-probabilistisch ontwerp aangehouden.

Met dit handboek zegt CROW, in navolging van het ‘Handboek binnenstedelijke kademuren’, inzicht te willen verschaffen in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van de ‘overige’ oeverconstructies in Nederland en deze in het licht te plaatsen van het hedendaagse assetmanagement.

Meer op de website van CROW>
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2020/januari/nieuw-handboek-oeverconstructies