Nieuw grondonderzoek voor sterke dijken

Op twee locaties in Nederland vindt onderzoek plaats naar de sterkte van de grond in dijken, specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone). Niet eerder is hier op deze wijze gedetailleerd onderzoek naar gedaan. Volgens onderzoeksleider Deltares kan met de resultaten van dit onderzoek de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter nog beter worden geanalyseerd. Een dijkversterking kan hierdoor met minder kosten of minder ruimte worden uitgevoerd.
In de onverzadigde zone heeft het water een onderdruk. Deze waterdruk beïnvloedt de sterkte van de grond en varieert door het jaar heen onder invloed van neerslag, verdamping, rivierwaterstand en grondwaterstand. Tot nu toe werd de grond in dijken beschouwd als volledig verzadigd of volledig droog. Met dit onderzoek wordt geprobeerd we erachter komen wat de invloed van de waterdruk boven de grondwaterstand op de sterkte van de grond en de dijk is. Wellicht neemt de druk af of verdwijnt deze zelfs geheel in de winterperiode of in situaties met een hoge rivierwaterstand. Het einddoel van het onderzoek is om de resultaten van dit (en aanvullend) onderzoek te vertalen in landelijk geldende handreikingen waarmee we dijkversterking beter, sneller en goedkoper kunnen maken.

Meer bij Deltares>