Nieuw gemaal Bergsluis in Rotterdam gaat zoetwateraanvoer West-Nederland verbeteren

De Bergsluis in Rotterdam (Foto: Hoogheemraadschap Delfland)

22 januari 2024 – De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard starten in 2024 samen een project om de zoetwatervoorziening in de regio te verbeteren. Hiervoor wordt de Rotterdamse Bergsluis, die op de grens van de twee waterschappen ligt, aangepast en uitgebreid met een gemaal. Door deze uitbreiding kunnen beide waterschappen elkaar voortaan in droge tijden voorzien van zoet water. Hoogheemraden Manita Koop en Josien van Cappelle bezegelden die samenwerking vandaag met een handtekening.
Het nieuwe gemaal dat naast de Bergsluis komt, versterkt de zoetwateraanvoer tussen de watersystemen in beide waterschappen. Die aanvoer is van groot belang voor het in standhouden van dijken, glastuinbouw, landbouw en de natuur. Naast de bouw van een nieuw gemaal, krijgt de Bergsluis ook een vispassage. Daardoor kunnen vissen veilig van het ene naar het andere gebied zwemmen, wat de ecologische waterkwaliteit aan beide kanten van de sluis verbetert.
Na de realisatie van het nieuwe gemaal bij de Bergsluis kan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook zoet water aan Delfland gaan leveren. Het buurwaterschap kan dan bij waterschaarste in Delfland meer water inlaten vanuit de Nieuwe Maas. Dat extra water wordt dan via het nieuwe gemaal Delfland ingepompt. Door dit energiezuinigere alternatief bespaart Delfland kosten op de aanvoer vanuit het Brielse Meer en is het waterschap minder afhankelijk van die zoetwaterbron.

Meer bij Hoogheemraadschap Delfland>