waterontspanningsbron

Nieuw: dijkversterking met ‘waterontspanningsbronnen’

 

3 oktober 2014 – Het laatste Ruimte voor de Rivier-project heeft officiële goedkeuring gekregen van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De dijkversterking aan de Lek tussen Schoonhoven en Langerak, met een lengte van 3,2 kilometer, kan na terinzagelegging dit najaar in uitvoering. De dijk ligt in dichtbebouwd gebied. Om de bewoners zoveel mogelijk te ontzien, wordt de dijk verbeterd met ‘waterontspanningsbronnen’, een primeur in Nederland. De dijk hoeft niet breder, slechts op enkele plekken iets hoger waardoor alleen daar wordt gewerkt.
Aannemer De Vries & Van de Wiel, in samenwerking met Heijmans en Movares, werd door Waterschap Rivierenland al in de planfase betrokken. Samen met twee concurrenten werden ze gestimuleerd om op een innovatieve manier deze dijk sterker te maken. Langs de dijk wonen veel mensen, die zo min mogelijk impact willen ondervinden van de dijkversterkingen. Het plan met de verticale drainage won in EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving oftewel beste prijs-kwaliteit verhouding) van de andere alternatieven.

Bij extreem hoog water komt er niet alleen druk te staan op de rivierzijde van een dijk, maar ontstaat vaak ook waterdruk onder de dijk. Als er veel meer water onder de dijk terecht komt, kan de basis van de dijk verzadigd raken. Dan wordt de dijk zo zwak worden, dat die letterlijk kan worden weggeduwd door de zijwaartse druk

Om dat fenomeen tegen te gaan kunnen er bijvoorbeeld damwanden geslagen worden. Nadelen daarvan zijn de hoge kosten en overlast en trillingen in de omgeving. De nieuwe techniek van verticale drainage is veel goedkoper. Om de twintig meter gaat een pijp van zo’n 20 centimeter doorsnede de dijk in, recht naar beneden. Deze pijpen, die reiken tot aan het grondwater, vangen het water af en sturen het naar een verzamelleiding. Deze loost het water weer op sloten en andere watergangen.

Bron: Ruimte voor de Rivier>