Nederlandse Waterschapsbank richt Waterinnovatiefonds op

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds staat op afstand van de bank. Het gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

De aanleiding voor de oprichting van het Waterinnovatiefonds is dat goede initiatieven niet zelden in de ontwikkelfase blijven hangen. Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht om zulke projecten verder te helpen. Het gaat dan met name om innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en circulaire economie.

Het bestuur van het NWB Waterinnovatiefonds bestaat uit Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank, Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds en watergraaf van waterschap Vechtstromen, Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, en Pieter Janssen, secretaris-directeur van het hoogheemraadschap van Delfland. Voorzitter van het Investment Committee is Joost Buntsma, directeur van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Unie van Waterschappen>