Nederlandse kust in 2021 op veel plaatsen versterkt

Rijkswaterstaat heeft in 2021 voortgang geboekt met de uitvoering van het kustonderhoud. In totaal is er ruim 16 miljoen kubieke meter zand aangebracht voor de Nederlandse kust en op de stranden. Dat meldt RWS op haar website.
Op de Waddeneilanden zijn er in 2021 zandsuppleties uitgevoerd bij Vlieland en Texel. Vooral bij Texel slijt de kust voortdurend door stroming, golven en wind.
Voor de kust van Vlieland-midden is er afgelopen jaar 1,6 miljoen m3 zand gesuppleerd.
Bij Texel-Noord en Texel-Midden is er zand aangebracht op de zeebodem voor het strand; de vooroever. Bij Texel Zuidwest is er zand op het strand gestort. In totaal is er dan bij het eiland zes miljoen m3 zand aangebracht.
Ook aan de Hollandse kust zijn het strand en de vooroever het afgelopen jaar op meerdere plaatsen versterkt. Tussen Huisduinen en Julianadorp, een traject van circa vijf km, is het strand hoger en breder gemaakt met ruim 1,1 miljoen m3 zand uit de Noordzee.
Voor de kust van Noordwijk wordt er gewerkt aan de vooroever. Met 5,5 miljoen m3 zand is dit een omvangrijke suppletie, deze loopt door tot na de zomer van 2022.
Bij Wassenaar is de vooroever versterkt met drie miljoen m3 zand.
In de delta van Zuid-Holland en Zeeland is de kust in 2021 ook weer op meerdere plaatsen versterkt. Ook hier komt Rijkswaterstaat regelmatig terug om zand te suppleren, omdat de kust hier volop in beweging is. Op het strand bij Ouddorp (Goeree-Overflakkee) is er in het voorjaar 1,1 miljoen m3 zand neergelegd, over een lengte van 4,5 km.
Bij de Westkop van Schouwen-Duiveland is het strand versterkt met 800.000 m3 zand.
Op Walcheren is het strand opgehoogd tussen Zoutelande en Westkapelle, hier heeft ProRail in totaal 900.000 m3 zand aangebracht over een lengte van circa vijf km.
Verderop wordt het strand tussen Dishoek en Vlissingen hoger en breder gemaakt met ruim 1.1 miljoen m3 zand. Ook het Badstrand voor de boulevard van Vlissingen is nu weer op sterkte.
Komend jaar zal Rijkswaterstaat verder werken aan de bescherming van de Nederlandse kust. In het late voorjaar van 2022 wordt gestart met suppleties op de stranden van Onrustpolder en Breezand (Zeeland). Andere projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 zijn aanbesteed, maar nog niet gegund.

Zandsuppletie Dishoek (Foto: Martijn Elzinga – Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>