Nederlanders moeten bijdragen aan waterbeheer

Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.
In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Twee derde van de respondenten (65 procent) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64 procent). Bijna de helft van de tuinbezitters (48 procent) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui.
Bijna een kwart van de Nederlanders (22 procent) haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft 16 procent het vergroend. Ook dragen mensen bij door bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes die regenwater opvangen of door geen brood te voeren aan eendjes. Ook leggen steeds meer scholen watervriendelijke schoolpleinen aan.

Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81 procent denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77 procent) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.
Nederlanders blijken redelijk goed op de hoogte van de taken van de waterschappen. Een groot deel weet dat waterschappen zorgen voor veilige dijken (71 procent), voldoende water (66 procent), schoon water in sloten en plassen (61 procent) en het zuiveren van rioolwater (54 procent). Vandaag starten de waterschappen met de campagne ‘Waterbazen’, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door Blauw Research via een representatieve steekproef onder 1.025 Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen.

UVW>