Nederland wordt testland voor zelfrijdende voertuigen

26 januari 2015 – Nederland wordt een proeftuin voor zelfrijdende voertuigen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met aanpassing van de regels, zodat grootschalige testen op de openbare weg met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk worden.
Het kabinet wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto’s met elkaar en met verkeerscentrales communiceren. Nederland heeft geschikte infrastructuur en – met kennisinstellingen en de automobielsector – de kennis in huis om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren.
Voertuigen die met elkaar communiceren en gelijktijdig optrekken of afremmen kunnen zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer. De voertuigen kunnen dicht op elkaar in een treintje rijden en benutten daarmee ook de beschikbare ruimte op de wegen veel beter. Voertuigen met automatische rijfuncties leveren daarnaast een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid en zijn zuiniger, milieuvriendelijker en goedkoper.
Met de aanpassing van de huidige regels wordt de RDW bevoegd om voor grootschalige testritten op de openbare weg ontheffing te verlenen. Inmiddels hebben zich al diverse partijen gemeld die op de Nederlandse wegen testritten willen uitvoeren. Zo bereidt TNO in samenwerking met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland een test met autonoom rijdende vrachtwagens voor en verkennen de provincie Gelderland en Wageningen UR de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in het gebied Foodvalley.

Bron; Ministerie van I&M>