Nederland krijgt miljoenen subsidie voor infrastructuur

29 augustus 2014 – Nederland krijgt € 95 miljoen subsidie van de Europese Unie voor 18 verschillende infrastructuurprojecten die Nederlandse betrokkenheid hebben of in Nederland worden gerealiseerd. Zo komt er bijna € 1 miljoen beschikbaar om de opknapbeurt van de Twentekanalen voor te bereiden. Daarnaast is € 5,5 miljoen beschikbaar voor een studie naar het verhelpen van het knelpunt voor de scheepvaart bij de Calandspoorbrug.
Daarnaast worden er miljoenen vrijgemaakt zodat Nederland samen met andere landen kan investeren in intelligente transportsystemen om vervoer binnen Europa efficiënter te maken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld navigatiesystemen ontwikkeld worden zodat vrachtwagenchauffeurs sneller weten op welke routes vertraging op kan treden en waar de beveiligde parkeerplekken het makkelijkst te bereiken zijn. Ook krijgt Nederland subsidie om samen met andere landen een netwerk van tankstations voor waterstof aan te leggen langs belangrijke doorvoerwegen. Hierdoor kan de introductie van waterstofvoertuigen in Europa versneld worden. Er gaat ook geld naar projecten met schonere schepen die op LNG varen. Behalve voor deze schepen is er ook geld beschikbaar gesteld voor een netwerk van LNG-vulpunten voor binnenvaart en zeevaart.
Het gaat om een toewijzing door de Europese Commissie uit het subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk TEN-T. Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend netwerk voor vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangedragen. In totaal krijgen 106 projecten binnen de Europese Unie zo’n € 320 miljoen toegewezen. Gemiddeld bedraagt de subsidie voor projecten met een Nederlands belang 31 procent.

Bron: ministerie van I&M>