Nederland investeert twintig miljard in Deltaplan

               

17 september 2014 – Nederland gaat de komende dertig jaar ongeveer € 20 miljard investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water. Dat staat in het Deltaprogramma 2015, De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden, dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag 16 september 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt. Met het plan moeten Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten ons land robuuster inrichten en de extremen van het klimaat veerkrachtig opvangen. Doel is een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Vooral het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt steviger dijken. Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de kwetsbaarste plekken van Nederland. Verder wordt vooral in het Rivierengebied flink in dijken geïnvesteerd. Van de in totaal 3700 kilometer dijk in Nederland moet 1500 kilometer worden verstevigd. 

Om de kustlijn op zijn plek te houden wordt zand op de stranden gespoten. Het IJsselmeer moet als zoetwaterbuffer gaan functioneren. Daarom krijgt het meer een flexibel waterpeil met pompen in de Afsluitdijk. Nederland moet ook waterbestendig gaan bouwen, omdat water altijd ruimte nodig zal hebben. In 2050 moet ons land klaar zijn voor klimaatveranderingen.

Minister Schultz heeft inmiddels met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten de ‘Bestuursovereenkomst Delta-programma’ ondertekend, waarmee partijen afspreken de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in hun eigen plannen te verankeren. De Bestuursovereenkomst is voorbereid door de deltacommissaris. Het is een aanvulling op het Bestuursakkoord Water uit 2011. Het Rijk zal de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën vastleggen in een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan en voor de nieuwe waterveiligheidsnormen de wet aanpassen.

Meer op de site van de Deltacommissaris>

Animatiefilmpje>