Nederland helpt Indonesië bij havenontwikkeling en kustversterking

22 november 2016 – Nederland en Indonesië intensiveren de samenwerking op het gebied van water en havenontwikkeling. De haven van Rotterdam wordt betrokken bij de havenontwikkeling in Jakarta. De haven in de miljoenenstad wordt uitgebreid met een gebied met de omvang van de Tweede Maasvlakte.

Ook gaan Nederlandse waterbouwers Indonesië helpen bij de versterking van de kust van Centraal-Java. De kust is onderhevig aan erosie waardoor veel bewoners bedreigd worden door het wassende water. Ook de voortgang van het grote project ter verbetering van de kustbescherming van Jakarta is besproken.

De diverse afspraken voor samenwerking zijn in november door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en bedrijven uit de Nederlandse watersector gemaakt tijdens het handelsbezoek met minister-president Rutte aan Indonesië. Meer dan vijftig bedrijven uit de water en maritieme sector zijn onder aanvoering van VNO-NCW voorzitter Hans de Boer mee gereisd naar Indonesië.

De haven van Rotterdam zal in Jakarta een rol krijgen bij de aanleg en de exploitatie van de nieuwe te ontwikkelen haven naar model van de Tweede Maasvlakte. De afspraak vloeit voort uit eerdere gesprekken en afspraken van begin dit jaar waarbij de Indonesiërs aangaven de relatie op havengebied te willen intensiveren vanwege de Nederlandse kennis.
Tijdens het bezoek sprak minister Schultz met verschillende Indonesische ministers over de voortgang van het grote project voor de kustversterking van Jakarta. Door de grondwateronttrekking daalt de bodem van de stad met 15 cm per jaar (in Nederland is dat 15 cm per honderd jaar). Zonder maatregelen tegen overstromingen worden op korte termijn vier tot vijf miljoen mensen in Noord-Jakarta bedreigd. De Nederlandse overheid en bedrijven adviseren over de aanpak. De eerste maatregelen worden al genomen. Het gaat dan om het stopzetten van grondwateronttrekking en de versterking van de huidige zeewering. Op termijn voorzien de plannen in de aanleg van een ‘seawall’ van het formaat Afsluitdijk. Hierdoor wordt het mogelijk om het overtollige water van de rivieren voor de kust in reservoirs op te vangen. Om te voorkomen dat het water in die reservoirs vervuild raakt moeten de rivieren in de stad een grote schoonmaak ondergaan.

Meer op de website van het Ministerie van I&M>