Nederland adviseert over wateroverlast in Engeland

10 februari 2014 – Een delegatie van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares heeft gisteren, zondag 9 februari, een bezoek gebracht aan de Britse regering voor een verkennend gesprek. Dit gesprek, op uitnodiging van de Britse overheid, heeft een verkennend karakter om Nederlandse expertise in te zetten tegen de wateroverlast in Engeland.
Het team van experts is samengesteld door Roeland Allewijn, directeur Veiligheid en Watergebruik van Rijkswaterstaat.
De reden dat de Britten ons land hebben uitgenodigd ligt in het feit dat Nederland veel ervaring heeft met het beheersen van de waterveiligheid. Er is gesproken over de achtergronden van de huidige problemen en eventuele oplossingsrichtingen op korte en langere termijn. Het is nu aan de Britse overheid om aan te geven hoe een eventuele samenwerking verder gestalte krijgt.