Nederands masterplan Rio Cauca

21 februari 2014 – Het consortium ARCADIS, Deltares, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap de Dommel en Daphnia ecologisch advies is gestart  met de ontwikkeling van een masterplan voor de beheersing van overstromingsrisico’s in het Cauca rivierbekken in het westen van Colombia in Zuid-Amerika. Het Nederlandse consortium staat onder leiding van advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS. De bedrijven werken daarbij intensief samen met experts van het Colombiaanse Corporacíon Autónoma Regional del Valle del Cauca, een organisatie die vergelijkbaar is met een waterschap in Nederland. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.
Watermanagementproblemen zijn belangrijke oorzaken voor de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied, maar veroorzaken ook veel economische schade. Bij de ontwikkeling van het masterplan betrekt het consortium het gedachtengoed van Ruimte voor de Rivier, het programma in Nederland om overstromingen tegen te gaan. Het masterplan moet draagvlak en commitment hebben van de betrokken autoriteiten en de belangrijkste sociaal-economische stakeholders. Het actief en tijdig betrekken van de stakeholders vormt daarom een belangrijke sleutelfactor tot succes.
Het project is vorig jaar door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) aanbesteed en het wordt betaald vanuit de Transitie Faciliteit Colombia, één van de strategische samenwerkingsprojecten binnen het Colombian Netherlands Water Partnership. Via dit soort projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren.
Het project wordt dit jaar gestart en moet eind maart 2015 gereed zijn.

Bron: ARCADIS>