NDW start Open Data Service verkeersgegevens

10 september 2013 – Per september zijn de actuele verkeersgegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, NDW beschikbaar als open data. Daarmee komen actuele verkeersgegevens over 6000 km wegennet beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen deze data vrij en zonder kosten hergebruiken in hun toepassingen. Op www.ndw.nu/datalevering staan de toegang tot de actuele datafeed, bijbehorende documentatie en voorbeeldbestanden.
Actuele verkeersgegevens geven een actueel beeld van de situatie op de weg. Iedere minuut worden gegevens van meer dan 24.000 meetlocaties in Nederland in de NDW-databank verwerkt en naar afnemers gedistribueerd. Het betreft gegevens over intensiteiten, reistijden, puntsnelheden en voertuigcategorieën. Dit zijn iedere minuut circa 460.000 gegevens, oftewel meer dan 600 miljoen gegevens per dag.
Naast de actuele verkeersgegevens zijn ook filemeldingen, status (open/dicht) van bruggen, geplande wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen in de NDW-databank opgenomen. Eind 2013 komen ook deze gegevens beschikbaar als open data. De komende maanden gebruikt NDW om ervaring op te doen met de Open Data Service. Dat gebeurt onder meer door te monitoren hoeveel belangstelling er is voor afname van de open data.
Naast open data kunnen belangstellenden de NDW-gegevens ook met een licentie-overeenkomst afnemen. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de beschikbaarheid van data en systemen, het gebruiksrecht, de servicedesk voor afnemers en toegang tot overige diensten van NDW.

Bron: NDW>