Vernufteling
Natuurlijke golfbreker wint Vernufteling 2016

17 maart 2016 – De juryprijs van de Vernufteling ging dit jaar naar Natuurlijke golfbreker van Witteveen+Bos. Het gaat om een semipermeabele dam van natuurlijke materialen die de erosie van de kust van Java moet tegengaan.  Momenteel voert Witteveen+Bos daar een project uit binnen een Nederlands consortium, bestaande uit Wetlands International, Deltares, EcoShape, WUR, en Imares. Volgens het juryrapport combineert de semipermeabele dam verschillende kwaliteiten: ‘Hij helpt ten eerste de regeneratie van geërodeerd mangrovebos langs tropische kusten, de dam is gemaakt van materiaal dat lokaal beschikbaar is en het ontwerp maakt het mogelijk dat de bouw gebeurt door de lokale gemeenschap. De natuurlijke golfbreker kan een uitkomst zijn voor een veel groter toepassingsgebied: op tal van plaatsen rond de tropen kampen kusten met een mangrovetekort. Het is een innovatieve toepassing van een oud concept, met grote economische en maatschappelijke impact.’
Het herstel van de mangrovebossen voor de kust van het district Demak bij Semarang in Indonesië door de aanleg van semipermeabele dammen is volgens de website van Witteveen+Bos low tech, maar high concept. Nog geen maand geleden is tijdens een projectevaluatie op de locatie nogmaals gebleken dat het werkt: de semipermeabele dammen zorgen voor aanwas van slib en mangrovebos. Binnen een jaar of twee nemen de mangroves de rol van de dammen over om de golven te verzwakken en het sediment op zijn plaats te houden. Dit roept de dramatische kusterosie een halt toe en zo kunnen de inwoners er veilig blijven wonen. De zachte oplossing van kustbescherming door middel van mangrovebossen brengt daarnaast de ecologische waarde in het gebied terug. De aanleg en het onderhoud van de dammen in combinatie met de introductie van duurzaam landgebruik biedt werkgelegenheid aan de lokale bevolking.
De publieksprijs Vernuftelling 2016 ging naar de Shaded Dome van RoyalHaskoningDHV. De ShadedDome is een tijdelijke evenementenhal met een slim koelconcept, voor toepassing in landen met een woestijnklimaat.
De  Vernufteling is de prijs van KIVI en NLingenieurs voor de meest innovatieve projecten van ingenieursbureaus.

Meer op de website van de Vernufteling 2016>