Natuurbrug De Mortelen opgeleverd

Op 7 februari heeft ProRail de nieuwe natuurbrug De Mortelen officieel overgedragen aan Brabants Landschap. De natuurbrug is ongeveer 40 meter breed en overspant de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Eindhoven, in het hart van Het Groene Woud. De brug verbindt de natuurgebieden Mortelen en Scheeken direct met elkaar. De edelherten krijgen hiermee een groter leefgebied en andere dieren, zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en boomkikkers kunnen zich verplaatsen tot de Kampina en het Dommeldal aan toe. Met het gereedkomen van de natuurbrug wordt een belangrijke ecologische impuls aan de natuurgebieden gegeven.

De aanleg van de natuurbrug heeft ruim twee jaar geduurd. In het voorjaar van 2019 zijn 28 liggers van circa 40 meter lang op hun plek gehesen tussen de twee landhoofden van natuurbrug De Mortelen. Met het plaatsen van de liggers werden de twee natuurgebieden weer aan elkaar verbonden en is gestart met de afrondende werkzaamheden. Eind 2019 heeft ProRail de werkzaamheden aan de brug afgerond. Het gehele project heeft ruim 10 miljoen euro gekost.

Meer bij BAM>
https://www.baminfra.nl/nieuws/natuurbrug-de-mortelen-geeft-herten-en-ander-wild-de-ruimte