Na acht jaar is de IJsseldelta klaar

Foto: Rijkswaterstaat

17 oktober 2023 – Na een bouwperiode van maar liefst acht jaar is de IJsseldelta eindelijk gereed. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2015 en zijn nu succesvol afgerond. Door het weghalen van de dijk tussen de IJssel en het Reevediep in september 2023, kan bij hoge waterstanden het water van de IJssel ook via het Reevediep naar het IJsselmeer stromen.
Het IJsseldelta-project was onderdeel van ‘Ruimte voor de Rivier’.
René Waardenburg, projectmanager bij Rijkswaterstaat, legt uit: ‘Het IJsseldelta-project maakt deel uit van de maatregelen onder het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het was een jarenlange samenwerking tussen de provincies Overijssel, Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Het zomerbed van de IJssel bij Kampen werd verlaagd, het Reevediep werd gecreëerd, inlaten en vispassages werden gemaakt, de Scheeresluis en het Reevesluiscomplex werden gebouwd, de Drontermeerdijk werd verhoogd en tegelijkertijd werd de N307 verbreed en de Roggebotsluis verwijderd.
Er zijn overigens nog zichtbare werkzaamheden rond de IJsseldelta. De grond van de verwijderde dijk wordt namelijk even verderop gebruikt om een oude zandwinput te vullen. Deze werkzaamheden duren nog tot en met november.

Rijkswaterstaat>