N211 gaat energie opwekken en besparen

25 juni 2015 – De provincie Zuid-Holland heeft ingenieursbureau Grontmij gevraagd het ontwerp te verzorgen van de N211, tussen Den Haag en Poeldijk. Bijzonder aan deze opdracht is dat de N211 getransformeerd wordt tot een weg die energie bespaart en opwekt.
De N211 tussen Den Haag en Poeldijk moet in 2017 geheel vernieuwd worden, in het kader van het groot onderhoud. Daarbij worden de fundering, het wegdek zelf en de naastliggende damwand vervangen. Bij dit groot onderhoud worden energieopwekkende en –besparende maatregelen toegepast.
De N211 is – naast de N470 – uitgekozen als proeftuin voor innovaties op het gebied van energietransitie. Beide wegen bieden kansen om te worden omgebouwd tot wegen die energie besparen en opwekken. Met de maatregelen verwacht de provincie ook dat er geld bespaard wordt, doordat onderhoud minder vaak nodig is. Ook voor de weggebruiker betekent dit minder overlast.

Bron: provincie Zuid-Holland>