Maasvlakte 2 krijgt servicehaven

 

23 april 2013 – Gisteren, 22 april is in FutureLand het startsein gegeven voor de inrichting van de Prinses Margriethaven als servicehaven op Maasvlakte 2. De toekomstige gebruikers, bestaande uit de sleepdiensten Smit, Kotug en Fairplay, de Koninklijke Roeiers Vereening Eendracht (KRVE), de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden daartoe vandaag overeenkomsten voor een ligplaats in deze haven. In deze overeenkomsten is opgenomen dat het Havenbedrijf een hoofdponton aanlegt die de basisvoorziening vormt om nautische diensten te kunnen verlenen in het gebied. De steiger is ook een calamiteitenponton met toegankelijkheid voor een ambulance. Deze zomer wordt gestart met de bouw. Middels een regiopost van de KRVE zal in een later stadium ook op de wal een voorziening komen van waaruit de betreffende bedrijven hun diensten op het water kunnen ondersteunen.

Momenteel werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan de nautische toegankelijkheid van Maasvlakte 2 door het plaatsen van lichtlijnen en boeien voor de scheepvaart, zodat op 22 mei Maasvlakte 2 kan worden opengesteld. Voorlopig alleen nog voor werkschepen voor de aanleg van de terminals van APMT en RWG, maar vanaf najaar 2014 ook voor container- en bulkschepen. Om te zorgen dat Maasvlakte 2 een goed werkend havengebied wordt, zijn de nautische diensten van essentieel belang.

Bron: Maasvlakte2>