Startschot Ruimte voor de Rivier project Munnikenland

 
11 april 2013 – Minister Melanie Schultz van Haegen heeft het startschot gegeven voor het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland. In deze polder bij Zaltbommel, bekend van Slot Loevestein, krijgt de Waal meer ruimte door het graven van geulen in de uiterwaarden en teruglegging van de dijk. Hierdoor wordt de waterstand bij hoogwater zo’n 11 centimeter verlaagd. Met de ‘Wakkere Dijk’ heeft Munnikenland een primeur: het is de eerste multifunctionele rivierdijk die in Nederland wordt aangelegd.

Het Munnikenland is als recreatiegebied erg geliefd, mede door Slot Loevestein en de natuurlijke omgeving. Het gebied is pas eind jaren ‘60 ingepolderd en zeer beperkt bebouwd. Door het project komt er 120 hectare nieuwe riviernatuur en wordt de toegangsweg naar Slot Loevestein verhoogd, zodat deze minder vaak onder (hoog)water staat. In de 2 kilometer lange Wakkere Dijk komt een zogenoemde tribune, waar recreanten kunnen verblijven en genieten van het uitzicht over het gebied. De dijk is op z’n smalst 120 meter breed en op z’n breedst 340 meter. De dijk is om meerdere redenen bijzonder. Zo is het een hoogwatervluchtplaats voor grote grazers en wordt de dijk volledig aangelegd met 1,5 miljoen kuub grond die vrijkomt binnen het project. Tenslotte heeft de dijk nauwelijks onderhoud nodig, omdat de grote grazers de begroeiing op natuurlijke wijze kort houden.

Bron: Ministerie van I&M>