Movares: opdracht RWS-project ‘IMPAKT’

14 juli 2014 – Movares heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor een deel van het project IMPAKT, het Impuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. IMPAKT maakt deel uit van het RWS-programma ‘Beveiligd Werken Rijkswaterstaat’. Doel van dit programma is het voldoende beveiligen van de automatisering die betrekking heeft op vitale infrastructuur zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, enzovoorts.

De uitvraag maakte onderdeel uit van het raamcontract dat Movares heeft met Rijkswaterstaat. Bij de aanbesteding voor IMPAKT is Nederland in twee stukken verdeeld: de combinatie Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz neemt de regio’s Noord-, Oost- en Midden-Nederland en West-Nederland Noord voor haar rekening. Movares verzorgt de andere regio’s, ruwweg het gebied onder de grote rivieren.

Bron: Movares>