Monitoring omgevingsbeïnvloeding Rotterdamsebaan

29 juni 2016 – Om de objectiviteit  van de monitoring te borgen, heeft de projectorganisatie Rotterdamsebaan ervoor gekozen om deze monitoring niet onder te brengen in het hoofdcontract van de Rotterdamsebaan, maar deze separaat aan te besteden. Dit project is het op een na grootste grootste monitoringproject van Nederland.

De Rotterdamsebaan is ongeveer vier kilometer lang en verbindt het rijkswegennet (A4/A13) met de Centrumring van Den Haag.  In het tracé is een boortunnel opgenomen bestaande uit twee tunnelbuizen met een uitwendige diameter van circa 11 meter en een lengte van 1.640 meter. De opdracht betreft het monitoren van de verplaatsingen van de bouwwerken en het maaiveld in het invloedsgebied van de boortunnel en een zone net buiten dit invloedsgebied. Ook zullen de verplaatsingen van de bouwwerken in het invloedsgebied van de toerit van de boortunnel in de Binckhorst en een zone net buiten dit invloedsgebied worden gemonitord.

Bron: Fugro>