Mogelijk milieuvervuiling dijken met gerecyclede grond

Onderzoek van Trouw en EenVandaag heeft uitgewezen dat er over minstens tien projecten, waaronder verschillende dijken, zorgen bestaan over milieuvervuiling. Er is gereinigde grond gebruikt die ‘schoon’ zou moeten zijn, maar waarin toch schadelijke stoffen blijken te zitten. Bij een aantal projecten is inmiddels aangetoond dat de schadelijke stoffen in het grond- en oppervlaktewater zijn terechtgekomen. Tegen het afvalbedrijf dat de grond heeft gereinigd, loopt nu een strafrechtelijk onderzoek.

Het gaat om ’thermisch gereinigde grond’ (TGG), afkomstig uit bodemsaneringen en gemengd met teerhoudend asfaltgranulaat. Door dit mengsel onder hoge temperaturen te verhitten, breken de schadelijke organische stoffen af. Het ‘schone’ eindproduct mag worden hergebruikt als ‘industriegrond’, bijvoorbeeld in dijken, geluidswallen of onder wegen. Dat gebeurde de afgelopen jaren bij tientallen projecten.

De grond die bij de in opspraak geraakte projecten is gebruikt, is grotendeels afkomstig van ATM.
Naar aanleiding van de publicaties van EenVandaag en Trouw schrijft ATM op haar website dat ‘de geleverde grond altijd volgens de juiste gecertificeerde specificaties is geleverd en dat voldaan wordt aan alle vereisten op basis van het procescertificaat en de vigerende vergunningen.’
Ook zegt ATM de grond niet rechtstreeks aan aannemers te hebben geleverd, maar aan een externe partij die ervoor moest zorgen dat de grond op de juiste manier werd toegepast.

Meer bij EenVandaag>

Reactie op de website van ATM>