Ministeries gaan wereld-waterproblemen samen aanpakken

3 februari 2015 – De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gaan intensief samenwerken en financiering en expertise bundelen om de wereldwijde waterproblemen aan te pakken. Vóór 2019 moeten de waterproblemen in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar zijn verminderd. Het internationale draagvlak voor een preventieve aanpak moet zijn vergroot en de toegevoegde waarde van de Topsector Water moet in 2020 zijn verdubbeld.
Dat staat in de Internationale Waterambitie ‘Convergerende Stromen’, die de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Kamp (Economische Zaken) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 3 februari naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Juist Nederland kan – en moet – meer doen om de internationale waterproblemen het hoofd te bieden.

Het World Economic Forum riep watercrises in 2015 uit tot grootste wereldwijde dreiging. Die dreiging biedt Nederland een taak en een kans. De Internationale Waterambitie kan niet zorgen voor minder stormen of regenval, maar kan de gevolgen van klimaatverandering wel helpen beperken. Het gaat om een totaalpakket van preventie tegen overstromingen, waterschaarste en watervervuiling, vooral in stedelijke delta’s en hun stroomgebieden. Voorbeelden zijn Jakarta, de delta van Bangladesh en de Mekong Delta in Myanmar en Vietnam. De schaal, urgentie en complexiteit van de wereldwijde wateruitdagingen vragen om een internationale en integrale aanpak. Door bevolkingsgroei, economische groei, verstedelijking en veranderende leefpatronen neemt wereldwijd de vraag naar water en de vervuiling ervan snel toe. Tegelijkertijd heeft ook klimaatverandering een grote invloed op de overstromingsrisico’s en de waterbeschikbaarheid. De zeespiegel stijgt en het weer wordt extremer. Vooral in stedelijke deltagebieden zorgt dit voor grote uitdagingen. In 2050 wonen zeven van de tien wereldbewoners in steden, waarvan ruim driekwart in stedelijke delta’s.
De Internationale Waterambitie heeft een looptijd tot 2019 en bouwt voort op de jarenlange samenwerking met een aantal deltalanden en bestaande programma’s. De ministeries willen vóór 2019 de waterzekerheid in minstens 8 stedelijke delta’s meetbaar verbeteren. Ook moet het internationale draagvlak voor een preventieve aanpak zijn vergroot en moet de toegevoegde waarde van de Topsector Water in 2020 zijn verdubbeld (ten opzichte van 2010).

Meer op de website van het Ministerie van I&M>