Ministerie van Infra: juist nu blijven investeren

17 september 2013 – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt naar eigen zeggen in 2014 € 10,3 miljard uit  voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland met een sterk concurrerende internationale positie. Meer dan ooit betekent dat  volgens I&M dat er scherpe keuzes en slimme oplossingen moeten worden gemaakt. Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld investeren volgend jaar € 2,8 miljard in wegen, € 2,4 miljard in het spoor en € 0,9 miljard in vaarwegen. Vanuit het Deltafonds wordt ruim 1,2 miljard euro besteed aan de bescherming van ons land tegen hoogwater en voor voldoende zoetwater.
‘We willen Nederland met een goede infrastructuur in beweging houden’, stelt minister Schultz van Haegen op Prinsjesdag op de website van het Ministerie van Infrastrucur en Milieu. ‘We hebben goede vakmensen, we zijn sterk in innovatie en komen met creatieve oplossingen. Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt. Daarbij halen we alles uit de kast om onze wegen, spoorlijnen, vaarverbindingen en zee- en luchthavens beter te benutten’.

Prioriteiten
De zeven prioriteiten van het ministerie voor 2014 zijn de Deltabeslissingen, de Roadmap Klimaat, Van Afval naar Grondstof, grote wegprojecten in economische belangrijke gebieden, de Lange Termijn Spooragenda, de Omgevingswet en selectieve groei van Schiphol. Naast investeringen in nieuwe infrastructuur trekt minister Schultz vanaf 2015 € 300 miljoen extra uit voor een betere benutting van de bestaande wegen,  het spoor en de vaarwegen. Met bijvoorbeeld een betere spreiding van het verkeer overdag  en meer containervervoer over water vermindert de filedruk op de weg. Het gaat om alternatieve vormen van vervoer, spitsmijdprojecten en inzet van nieuwe technologie voor vervoer- en verkeersinformatie. Daar komt nu een extra programma bovenop. Voor beheer en onderhoud  wordt bovenop de € 34 miljard die tot en met 2028 al  in het Infrastructuurfonds is gereserveerd, €  400 miljoen euro  apart gezet.

Het ministerie van I&M heeft reeds in de Voorjaarsnota de bezuiniging van € 6,4 miljard (2014-2028) op het  Infrastructuurfonds verwerkt die voortvloeide uit  het Lenteakkoord en het Aanvullend Regeerakkoord. Een aantal projecten is geschrapt en een aantal kent langere doorlooptijden. Daarnaast vloeit uit het ‘pakket van 6 miljard’ uit augustus voor IenM een jaarlijkse structurele bezuiniging van ruim € 18 miljoen euro. Ook wordt de prijsindexatie 2013 niet uitgekeerd, wat wordt gedekt uit de resterende investeringsruimte.

Veel meer op de website van I&M>