Ministerie investeert miljarden in infrastructuur

 

18 november 2014 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt geld beschikbaar voor de versterking van vijf bruggen over de Twentekanalen.  De minister is daarnaast onder voorwaarden bereid eerder € 165 miljoen uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. Staatssecretaris Mansveld heeft daarnaast ruim € 20 miljoen over voor de elektrificatie van het spoor tussen Zwolle en Wierden. Ook steekt zij miljoenen in meer en langere treinen op drukke trajecten in de spits.

Dat zijn enkele afspraken die de minister en staatssecretaris hebben gemaakt bij de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister en staatssecretaris hebben de afspraken met de regio’s op 17 november naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot en met 2028 wordt er € 82 miljard geïnvesteerd in aanleg en het beheer en onderhoud van wegen, spoorwegen en vaarwegen. Schultz en Mansveld geven met een gemiddelde investering in infrastructuur van bijna € 6 miljard per jaar een stevige impuls aan de economie.

Wegen en bruggen
Met de wegbeheerders in de regio Twente heeft de minister Schultz afspraken gemaakt over de versterking van vijf bruggen over het Twentekanaal zodat deze geschikt zijn voor het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Het gaat om de Ehzerbrug en Lochemsebrug in Lochem en de Dorrebrug, Warmtinkbrug en Markelosebrug in Hof van Twente. Rijk en regio trekken samen geld uit voor de maatregelen.

Minister Schultz staat in principe positief tegenover een versnelde aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht zodat de stad een volwaardige ring krijgt. De bedoeling is dat het geld voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht vijf jaar eerder beschikbaar komt. Dit betekent dat de weg tussen 2020 en 2022 kan worden gerealiseerd. Het Rijk en Utrecht zijn nog in gesprek over de voorwaarden voor de versnelling van de werkzaamheden.

In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister ook dat ze de subsidie van het Rijk voor de aanleg van de Rijnlandroute heeft vastgesteld. De provincie Zuid-Holland krijgt € 550 miljoen voor het project dat onder meer bestaat uit de aanleg van een nieuwe provinciale verbinding tussen de A4 en de A44.

Extra treinen in de spits
Staatssecretaris Mansveld trekt meer dan € 9 miljoen euro uit om de drukte in de spits op de Maaslijn aan te pakken en de punctualiteit te verbeteren. De provincie Limburg investeert hetzelfde bedrag. Hiermee wordt de spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo deels voorzien van dubbel spoor en uitgerust met een snelle wissel en snelheidsverhogende maatregelen. Ook laat Veolia tot eind 2016 in de spits extra treinen rijden op de Maaslijn.
Tussen Leeuwarden en Sneek gaat vanaf 2018 in de spitsuren ieder kwartier een trein rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Fryslan investeren daar gezamenlijk € 11,4 miljoen in.

Staatssecretaris Mansveld trekt € 20,6 miljoen uit als bijdrage voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Zwolle en Wierden. Het spoor is nu alleen geschikt voor dieseltreinen. Na aanleg van een bovenleiding worden reizigers en goederen met elektrische treinen over de lijn vervoerd. Ook wordt de spoorlijn tussen Zwolle en Enschede in december 2014 gedecentraliseerd. De provincie Overijssel is dan verantwoordelijk voor de nieuwe concessie met elektrische treinen. Tussen Zwolle en Emmen worden de treinen in de spits verlengd. Het ministerie en de provincie betalen hier gezamenlijk € 6 miljoen voor.

Beter benutten van de infrastructuur
De minister en staatssecretaris zetten ook in op een betere benutting van het bestaande spoor, de wegen en vaarwegen. Zo steekt staatssecretaris Mansveld samen met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel  en de Regio Twente bijna twee miljoen euro in maatregelen om reizigers meer gespreid over de dag te laten reizen op de Noordelijke lijnen, Valleilijn, Maaslijn en tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal en tussen Zwolle en Emmen. Hiermee wordt het bestaande spoor beter benut.
Met de regio Utrecht en private partijen in het Utrecht Science Park heeft minister Schultz afgesproken dat die zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van dit gebied, onder meer door spreiding van werk- en openingstijden en van collegetijden.

Vaarwegen
Voor de vaarwegen worden de komende jaren besluiten genomen over de capaciteitsuitbreiding van de sluizen bij IJmuiden, Terneuzen, Eefde en bij de Beatrixsluis.
De minister heeft tevens besloten dat zij voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde € 6,3 miljoen uittrekt. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de waterveiligheid.

Bron: Ministerie van IM>