Minister tekent gewijzigd tracébesluit ViA15

Minister heeft het gewijzigd tracébesluit ViA15 getekend. Dat is volgens de overheid een belangrijke stap, want de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 leveren een grote positieve bijdrage aan de verkeersafwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook wordt met het project een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland gerealiseerd.
In het wijzigingsbesluit zijn onder andere maatregelen vastgelegd om de mogelijke gevolgen van stikstof op natuur, als gevolg van het project ViA15, te voorkomen en te compenseren. Het oorspronkelijke tracébesluit voor het project ViA15 werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend. De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister, in overleg met de provincie Gelderland, besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15.
ViA15
Het Rijk en de provincie Gelderland gaan de A15 twaalf km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 zullen volgens de overheid ook de regionale doorstroming verbeteren. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek en dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Meer bij RWS>