Minder onderwatergeluid bij heien windmolenfundaties

Van Oord en AdBm Technologies hebben het nieuwe AdBm geluidsmitigatiesysteem ontwikkeld en getest met ondersteuning van TNO. Dit Noise Mitigation System, afgekort NMS, reduceert onderwatergeluid dat vrijkomt bij het heien van windmolenfundaties op zee. Daardoor ervaren zeezoogdieren meer rust in de buurt van de bouwplaats. De testresultaten zijn volgens Van Oord positief. Daarom kan Van Oord de NMS inzetten op toekomstige offshore windparken, waaronder het windpark Borssele.
De NMS gebruikt speciale akoestische resonatoren om heigeluid te verminderen. De resonatoren zijn door AdBm Technologies ontworpen en geproduceerd. Deze technologie pakt de specifieke frequenties aan die tot het meeste geluid leiden, waarmee het nieuwe NMS zich volgens Van Oord onderscheidt van bestaande systemen. Daarnaast hebben golven en stroming nagenoeg geen invloed op de NMS door het open en tegelijk robuuste design.
De NMS is uitgebreid getest. Uit de resultaten bleek dat de NMS, in combinatie met een Big Bubble Curtain (BBC), voldoet aan de Nederlandse en Belgische norm voor geluidsemissie op zee.
Gezien die positieve testresultaten neemt Van Oord de NMS binnenkort in gebruik. Windpark Borssele krijgt de primeur. Dit offshorewindgebied ligt ongeveer 20 kilometer uit de kust van Walcheren. De NMS wordt toegepast bij de bouw van de kavels 3, 4 en 5. Deze voorzien na oplevering circa 850.000 huishoudens van duurzame energie.

Meer bij Van Oord>