Minder grondrisico’s dankzij nieuwe website

Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt, zoals vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren. De vraag is: Hoe zijn de risico’s van grondverzet in projecten beter te beheersen?
Om die reden hebben Rijkswaterstaat en een aantal marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico’s – in de breedste zin – kunnen worden geminimaliseerd en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website ‘Minder grondrisico’ is het resultaat.

Website Minder grondrisico>

Meer bij RWS>