Miljoenen voor verbetering binnenvaart Rijn-Alpen corridor

Containerschepen die niet vol geladen zijn, overvolle sluizen met schepen die lang moeten wachten, suboptimale navigatie van schepen op rivieren en vol beladen schepen die niet bestand zijn tegen een lage waterstand. Het zijn veel voorkomende problemen in de binnenvaart. Met een Europese subside van bijna 9 miljoen euro gaat het Horizon 2020-programma ‘Novel inland waterway transport concepts for moving freight effectively’ (NOVIMOVE) onderzoek doen naar de verbetering van dit logistieke transportsysteem.

De focus van het onderzoek ligt op de verbetering van het transport over de Rijn-Alpen watercorridor van Rotterdam/Antwerpen tot aan Basel. Rudy Negenborn, hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics TU Delft, coördineert het vier jaar durende onderzoeksprogramma in samenwerking met 21 partijen uit zes Europese landen.

Niet alleen slimmere schepen, maar ook een slimmer communicatie -en logistiek netwerk dragen volgens Negenborn bij aan een efficiënter transportsysteem. Het onderzoek richt zich op vier verschillende niveaus: het ontwerpen van nieuwe scheepstypen die beter om kunnen gaan met variaties in waterstanden, slimme riviernavigatie door informatie van satellieten te combineren met real-time informatie over waterstanden en stromingen, slimme planning van sluizen door middel van interactie om filevorming te voorkomen en een betere planning en cargo reconstructie voor het verhogen van ladingsfactoren.

Binnen het consortium werken o.a. logistieke operators, havens, systeemontwikkelaars en onderzoeksinstellingen uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen samen aan de ontwikkeling van nieuwe logistieke concepten, prototypes en communicatiesystemen om het transport over deze corridor structureel te verbeteren. In juni 2020 vindt de officiële kick-off plaats.

TU Delft>