Mijlpaal nationaal treinbeveiligingsprogramma

Via een samenwerking tussen de ingenieurs van Arcadis, Movares, Sweco en Royal HaskoningDHV is recentelijk het concept ontwerp van het treinbeveiliging- en besturingssysteem ERTMS van Kijfhoek naar Belgische grens opgeleverd. Dit gebeurde in opdracht van spoorbeheerder ProRail en gaat over het Railverkeerstechnisch Ontwerp. Daarnaast is een zogenoemd Technisch Integraal Systeemontwerp uitgewerkt zodat ProRail op basis van deze informatie een weloverwogen projectbesluit kan nemen. Dit is volgens de betrokken partijen een mijlpaal in een belangrijk traject.

ERTMS is de systeemsprong naar een nieuw Europees treinbeveiligings- en managementsysteem dat tot 2040 in heel Nederland wordt uitgerold. De ervaring die nu wordt opgedaan, is relevant om ook de latere projecten tot een succes te maken. De huidige oplevering gaat niet alleen om treinbeveiliging, ook om integrale ontwerprapportages met daarin deelrapporten die betrekking hebben op de grote spoorse disciplines die binnen ERTMS spelen zoals het voedingssysteem en verbindingen. Daarnaast gaat het om het leveren van een belangrijke bijdrage in het integraal risicodossier dat alles te maken heeft met veiligheid, ecologie, vergunningen, duurzaamheid, verkeersanalyses, project- en programmamanagement.

Meer bij RoyalHaskoningDHV>