Metocean-boei meet wind, stroming en golven

13 januari 2014 – Gisteren hebben offshore windpark Eneco Luchterduinen en RWE Innogy een nieuwe en innovatieve Metocean-boei in het Nederlands deel van de Noordzee werd geplaatst. Dat gebeurde op 75 km ten westen van IJmuiden. De boei heeft een doorsnede van 2,8 meter en weegt circa 1,7 ton. Het verzamelt gegevens over wind, stroming, golven en omgevingscondities.  Dat is belangrijk want wind, golven en stromingen hebben grote invloed op de bouw, het gebruik en het onderhoud van windparken op zee. De test is bedoeld om een kostenefficiënte offshore-meetoplossing te vinden als alternatief voor de dure stationaire meteomasten.
De boei is uitgerust met een LiDAR-module (Light Detection And Ranging), de lasertechnologie waarmee op afstand metingen van windsnelheid en windrichting verricht kunnen worden. De kosten boei zijn 10 tot 20 procent van een gebruikelijke meteomast en zouden daarmee aanzienlijk kunnen bijdragen aan een verlaging van de ontwikkelingskosten van offshore windenergie.
De offshore industrie kan hier op verschillende manieren van profiteren: Een beter inzicht in de verouderingsprocessen van de onderdelen van het windpark maken een betere onderhoudsplanning mogelijk. Daarnaast levert het een efficiëntere indeling van windparken op dankzij een betere kennis van het belastingseffect en de slipstroom. Metocean-boeien kunnen worden ingezet voor de evaluatie van het windaanbod, de meting van metocean-omstandigheden, het testen van de productieprestatie van windturbines en de verbetering van de opbrengst van bestaande windparken op zee. De boeien kunnen gemakkelijk verplaatst worden en vervangen per stuk gedurende hun levenscyclus meerdere meteomasten.  
Het project wordt meegefinancierd door FLOW (Far and Large Offshore Wind), een door het Ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma.

Bron: ENECO>