Methoden bodembescherming offshore constructies op een rij

Modelopstelling funderingen windmolens bij Deltares (Foto: Deltares)

1 februari 2024 – Wat is de meest geschikte en kosteneffectieve methode om funderingen van constructies in zee te beschermen tegen wegspoeling van zand? Een overzicht van maatregelen is nu te vinden in het Handbook of Scour and Cable Protection Methods. Deze handleiding is het resultaat van het meerjarige onderzoeksprogramma Joint Industry Project HaSPro, waarin ruim twintig bedrijven samenwerkten, ge├»nitieerd en geco├Ârdineerd door Deltares.
Het Handbook of Scour and Cable Protection Methods bevat generieke en wetenschappelijk onderbouwde ontwerprichtlijnen om erosie rond offshore constructies te voorkomen. Wegspoeling van zand of stenen door golfslag is een veel voorkomend probleem bij bijvoorbeeld de fundering van monopiles voor windparken op zee. Het handboek biedt ondersteuning bij het ontwerpproces van zogenoemde bodembeschermingen die stabiliteit van de funderingen moet waarborgen. Zo is voor elke situatie de meest geschikte en kosteneffectieve methode te kiezen.

Omdat er geen goede en algemeen toepasbare ontwerpformules en richtlijnen bestaan voor bodembeschermingen bij offshore constructies, maar verschillende oplossingen met wisselend succes worden toegepast door verschillende partijen, ontstond de behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde en duidelijke richtlijnen. In JIP HaSPro onderzochten ruim twintig bedrijven gezamenlijk verschillende oplossingen.
Het onderzoek richtte zich op de prestaties van de bescherming onder extreme condities, maar ook op andere relevante aspecten van de ontwerpcyclus, zoals installatie, gebruik en onderhoud, en de ecologische impact. De nadruk van het materiaal in het handboek en het onderliggende onderzoek ligt op de funderingen van monopiles voor windmolens, maar kan ook gebruikt worden voor andere typen funderingen.

Veel meer bij Deltares>