Merwedebrug bij Gorinchem wordt vervangen


20 februari 2017 – De Merwedebrug (A27) bij Gorinchem wordt vervangen door twee nieuwe betonnen bruggen. De huidige, pas gerepareerde brug, is aan het einde van zijn levensduur. De vervanging maakt deel uit van het project A27. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maakte vandaag bekend dat ze kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.  Ook de Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug zullen volledig worden vervangen.
De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit is niet alleen voordeliger maar zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van stalen bruggen voor betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.
De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2×3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs vier rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd.

Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al ‘toekomstvast’ te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor € 389 miljoen uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van € 860 miljoen dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.

Ministerie van I&M>