Megaklus station Amsterdam Centraal

Foto: ProRail

28 september 2023 – ProRail gunt het grootste contract in de grootschalige verbouwing van Amsterdam Centraal aan Strukton. Zij gaan voor ProRail de huidige perrons verbreden en verlengen, de opgangen naar de perrons aanpassen, een nieuwe bredere oostelijke reizigerstunnel met winkels realiseren en onder de sporen een fietsenstalling bouwen voor een kleine negenduizend fietsen.

Tegelijkertijd wordt ook de monumentale waarde van het station in ere hersteld. Hiervoor tekenden John Voppen, CEO van ProRail en Martin Bos, directeur van Strukton Rail-Civiel op 27 september 2023 de aanneemovereenkomst.

In 2024 start Strukton met de eerste spoorbak en het zesde perron en sluit daarmee aan op de werkzaamheden aan de eerste brug en de infrastructuur die uitgevoerd worden door collega-aannemer Dura Vermeer. Vervolgens wordt tot 2028 ieder jaar, van noord naar zuid, een spoorbak en een brug onder handen genomen.

Naast het verbreden en verlengen, worden de perrons evenwichtiger over het station verdeeld. Zo kunnen straks tegelijkertijd langere treinen en ook meer treinen aan de oostkant van het station halteren. Om ruimte voor die verbrede perrons te maken, verdwijnen enkele tussenliggende middensporen. Daarvoor moeten ook liften, trappen en roltrappen in alle reizigerstunnels worden aangepast. Deze komen dan weer netjes in het midden van de perrons te zitten.

Naast de werkzaamheden voor het verbreden van de oostelijke reizigerstunnel wordt onder de oostelijke sporen de huidige oostelijke fietsenstalling uitgebreid naar bijna 9000 stallingsplekken.

Het ontwerp voor de fietsenstalling is gemaakt door Arcadis. Architectenbureau ZJA is verantwoordelijk voor het integrale stationsontwerp. In nauwe samenwerking met Braaksma & Roos en Arcadis hebben zij het Definitief Ontwerp geleverd en alle vergunningaanvragen begeleid.

Meer bij Prorail>