Meer zand voor het strand van Texel Zuidwest

(Foto: Rijkswaterstaat)

11 maart 2024 – Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met mei 2024 aan het onderhoud van het strand van Texel Zuidwest. Baggerschepen brengen 810.000 m3 zand aan op het strand, tussen strandpaal 9 en 12. Hiermee blijft de kustlijn op zijn plaats en het eiland goed beschermd tegen de zee.

In de week week van 11 maart 2024 worden de werkzaamheden voorbereid. Het werkterrein wordt ingericht en het materieel komt naar Texel. In de week van 18 maart 2024 starten, afhankelijk van de weersomstandigheden, de werkzaamheden.
We voeren regelmatig onderhoud uit aan de kust van Texel. Aan de zuidwestkant van het eiland slijt de kust onder invloed van wind, golven en stroming.
Zand dat is afgeslagen, stroomt daarna naar zee via het Molengat, een geul vlak langs de kust. Om de kust van Texel op zijn plaats te houden, brengt Rijkswaterstaat dit voorjaar zand uit de Noordzee aan op het strand. Zo blijft het eiland beschermd tegen de zee. Vorig jaar is ook het noordelijker gelegen strand al van zand voorzien.
Het zand voor de Texelse suppleties komt van de Noordzeebodem, op tien tot twaalf kilometer uit de kust. Speciale baggerschepen, ‘sleephopperzuigers’, zuigen dit op van de zeebodem en brengen het naar de kust. Het zand wordt via een buis op het strand gespoten en daar met bulldozers en shovels verder uitgespreid. Vanaf het strand kan het zand de duinen in waaien, die beschermen het eiland tegen de zee. Zo wordt de kust met hulp van de natuurlijke elementen op zijn plaats gehouden.

Het project is in samenwerking met Gemeente Texel, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Meer bij Rijkswaterstaat>