Meer Nederlandse waterexpertise in Egypte

3 november 2014 – Egypte wil meer samenwerken met de Nederlandse watersector. Op 2 november ondertekende minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een samenwerkingsovereenkomst met haar Egyptische collega, minister Hossam Moghazy (Water en Irrigatie), waarin zij afspreken hun samenwerking uit te bouwen. Egypte heeft ambitieuze plannen waarbij de Nederlandse watersector een rol kan spelen. Zo wil Egypte de Suez Canal Corridor ontwikkelen tot een logistieke en productieve hub met alle diensten van een wereldhaven. En dat biedt kansen voor Nederland. Daarom heeft minister Schultz een Nederlandse handelsdelegatie
Nederlandse kennis wordt nu al in ingezet in Egypte. Zo is het Nederlandse bedrijfsleven nauw betrokken bij de aanleg van het tweede Suezkanaal. Naast binnengehaalde baggercontracten liggen langs deze waterweg ook kansen op het gebied van havenontwikkeling, waterbeheer, transport, energievoorziening en logistiek. Daarom is er een Nederlandse handelsdelegatie naar Egypte afgereisd, die samen met minister Schultz verschillende locaties bezoekt.

Bron: Ministerie van I&M>