‘Meer inzicht in sterkte dijken op veen’

13 maart 2015 – Dijken op veen zijn sterker dan gedacht. Maar hoe sterk kon tot nu toe nog niet exact worden uitgerekend. Daar is volgens Deltares nu verandering in gekomen. Op basis van veldproeven, softwareanalyses, laboratorium- en modelonderzoek heeft het kennisinstituut in samenwerking met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verbeterde reken- en ontwerpmethode voor dijken op veen opgesteld. Deze methode is speciaal gemaakt voor de Markermeerdijken, maar onderdelen uit het onderzoek kunnen uiteindelijk voor meerdere dijken op veen worden toegepast. Na een positief advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid heeft het ministerie van I en M toestemming gegeven de methodiek toe te passen voor de Markermeerdijken.

Meer op de site van Deltares>