(Foto: ProRail)

‘Meer inzicht in spoortrillingen door proef bij Deurne’

6 maart 2024 – Werkt een kunststof wig om trillingshinder bij spoorwegovergangen te verminderen? Om dat te onderzoeken deed ProRail een proef bij een spoorwegovergang in Deurne. De proef verliep volgens ProRail succesvol, al blijkt de geteste techniek niet het ei van Columbus.
In Deurne onderzocht ProRail of ShimLifts helpen om trillingen te verminderen bij een langsrijdende trein. Een probleem bij spoorwegovergangen is dat de ondergrond verandert. Een trein rijdt op een ondergrond van dwarsliggers en steentjes (ballast). Maar bij spoorwegovergangen ligt een verharde ondergrond. Daardoor rijdt de trein als het ware over een hobbel. Het rijden over die hobbel zorgt ervoor dat de steentjes daar rondom wat in elkaar zakken. Het gevolg: de hobbel wordt nog hoger en de ligging van het spoor verslechtert. De ShimLift is een kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven. Daarmee maakt de ShimLift de hobbel kleiner en de overgang meer geleidelijk.
De proef in Deurne was een vervolg op eerdere proeven met ShimLifts in enkele Brabantse gemeenten. Daar bleken de effecten onzeker. In de praktijkproef in Deurne zijn deze aspecten verder onderzocht en beproefd.

De resultaten van de metingen lieten een wisselend beeld zien. Trillingen door goederentreinen namen licht af. Het effect voor intercity’s was niet voelbaar. En sprintertreinen lieten een wisselend beeld zien. Al met al zorgen ShimLifts op de locatie in Deurne niet voor een duidelijke afname van trillingen rondom het spoor.
ProRail zegt dus geen duidelijk positief effect te hebben gemeten, maar dat betekent volgens de organisatie niet dat de proef zinloos was. Integendeel: experimenteren helpen de juiste technieken te vinden die spoortrillingen tegengaan. Dat een techniek níet het gewenste resultaat oplevert, is daarom ook belangrijke informatie.

Meer bij ProRail>