Meer flora en fauna Marker Wadden

Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op Marker Wadden. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijs-eend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Dat blijkt uit een vijf jaar durend onderzoek waarvan de resultaten werden gepresenteerd op het KIMA-congres op 12 oktober in Amsterdam.
Met het project op Marker Wadden is veel kennis vergaard over het bouwen met slib, en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels Marker Wadden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten.
Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leverden Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan. Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels.

Foto: Deltares

Deltares>